Personvernerklæring for tveiteiendom.no.

Denne personvernerklæringen forteller hvordan tveiteiendom.no samler inn og bruker personopplysninger for tveiteiendom.no. Personvernerklæringen er oppdatert april 2021.


Vi er opptatt av ditt personvern og dine personopplysninger skal være trygge hos oss uavhengig av hvilken plattform du deler dem på. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov.


Om den behandlingsansvarlige

Behandlingsansvarlig, daglig leder i Tveit Eiendom, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger på tveiteiendom.no.

Kontaktopplysninger til den behandlingsansvarlige:

Rolf Tveit

Mob: +47 91711131

E-post: norcom@online.no


Hvilke opplysninger samles inn

Informasjonen vi samler inn kan være fornavn, etternavn, e-post, telefonnummer, ip-adresse. Les mer om cookie bruk lenger nede i personvernerklæringen.

Hvordan vi bruker opplysningene vi har lagret om deg

  • Målrettet innhold og reklame, og måle effekten.
  • Ta kontakt med deg etter at det har blitt sendt inn en forespørsel via vårt kontaktskjema.

Hvem behandler dine opplysninger

Det er flere selskaper som bidrar med å behandle personopplysninger. Etter personopplysningsloven er slike selskaper databehandlere og behandler opplysninger i henhold til databehandleravtaler med.

Følgende selskap er sentrale når dine opplysninger behandles:

  • Google – anonymiserte og aggregerte bruksopplysninger for bruk av våre digitale tjenester.
    Mottar ikke identifiserbare personopplysninger.
  • Tveit Eiendom– for drift av nettsider og underliggende datasystemer.

Informasjonskapsler (cookies)

Ved å bruke nettsidene våre samtykker du i å få informasjonskapsler lagret i nettleseren din. Du kan avstå fra å samtykke til lagring av informasjonskapsler, men det kan føre til at nettsidene ikke fungerer som normalt.

Informasjonskapslene blir ikke knyttet til deg som enkeltperson. En ip-adresse er definert som personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. I vår Google Analytics vil alltid ip-adresser være anonymisert før informasjonen blir lagret. Derfor kan ikke den lagrede ip-adressen bli brukt for å identifisere en enkelt bruker.

Vi samler altså uidentifiserbare opplysninger om besøkende på tveiteiendom.no for å utarbeide statistikk, slik at vi kan lage et brukervennlig nettsted. Vi kan ikke spore opplysningene dine tilbake til den enkelte bruker. Alle data blir anonymiserte og slått sammen, og blir ikke individuelt behandlet. Om du ikke ønsker å bidra til statistikken, kan du reservere deg mot dette hos Google:

Reservering mot Google Analytics.


Innsyn

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Du kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysninger tveiteiendom.no lagrer om deg. 

Sletting

Tveiteiendom.no sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for.

Rett til dataportabilitet

Den registrerte har rett til å få kopier av personopplysningene de har gitt tveiteiendom.no som behandlingsansvarlig, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format.


Dersom du ikke er fornøyd med måten vi behandler personopplysninger eller mener at vi bryter personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan du skal gå frem for å klage på www.datatilsynet.no.